• Địa chỉ: 168 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội
  • Email: nhathuoc168.vn@gmail.com

Giấy phép số: 01O8019816 do Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND Quận Hà Đông cấp ngày 27/02/2019