• Địa chỉ: 168 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội
  • Email: nhathuoc168.vn@gmail.com

Thời gian giao hàng

THỜI GIAN GIAO HÀNG DỰ KIẾN

TP Hà Nội: 1-2 ngày

TP Hồ Chí Minh và các thành phố khác: 2-3 ngày

Các tỉnh khác: 3-4 ngày